SỬA MÁY GIẶT TOSHIBA NỘI ĐỊA NHẬT TẠI NHÀ TP HCM

Đăng bởi Admin vào lúc 14:13 - 15/08/2022

1. NHẬN SỬA MÁY GIẶT NỘI ĐỊA NHẬT CÁC HIỆU SAU TẬN NHÀ TP HCM VÀ LÂN CẬN:

- Sửa Máy Giặt PANASONIC Nội địa Nhật - Điện 100v

-  Sửa Máy Giặt TOSHIBA Nội địa Nhật - Điện 100v

- Sửa Máy Giặt HITACHI Nội địa Nhật - Điện 100v

- Sửa Máy Giặt SANYO Nội địa Nhật - Điện 100v

- Sửa Máy Giặt  SHARP Nội địa Nhật - Điện 100v

2. SỬA MÁY GIẶT TOSHIBA NỘI ĐỊA NHẬT BÁO LỖI SAU:

 

 • Sửa Mã lỗi C1: lỗi thoát nước
 • Sửa Mã lỗi C21 : cửa mở bất thường
 • Sửa Mã lỗi C25 bộ lọc khô ra
 • Sửa Mã lỗi C26 : lint lọc ra
 • Sửa Mã lỗi C51 : cung cấp nước bất thường
 • Sửa Mã lỗi C52 : nước nóng nhiệt độ cung bất thường
 • Sửa Mã lỗi C53 : Conde thermistor / xả nhiệt độ thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi CP : bơm cống bất thường
 • Sửa Mã lỗi E0 : chính – phụ (Show) giao tiếp máy tính siêu nhỏ bất thường
 • Sửa Mã lỗi E01: Kiểm tra đồng hồ tín hiệu đơn vị bất thường
 • Sửa Mã lỗi E1: KIểm tra bất thường thoát
 • Sửa Mã lỗi E21 : mở cửa bất thường / slide mở cửa bất thường
 • Sửa Mã lỗi E22 : chất tẩy rửa trường hợp mở bất thường / Uchifuta bất thường
 • Sửa Mã lỗi E23 : khóa cửa bất thường
 • Sửa Mã lỗi E24 : Kiểm tra trống bất thường
 • Sửa Mã lỗi E25 : Kiểm tra lọc khô ra ,Hỗ trợ tín hiệu khóa động cơ không được phát hiện
 • Sửa Mã lỗi E26 : hỗ trợ động cơ tín hiệu khóa liên tục phát hiện
 • Sửa Mã lỗi E3 : Máy giặt mất cân bất thường
 • Sửa Mã lỗi E35 máy giặt Toshiba nội địa hoạt động đình chỉ bất thường (ngắt kết nối)
 • Sửa Mã lỗi E36 : đình chỉ hoạt động bất thường (ngắn)
 • Sửa Mã lỗi E52 : Kiểm tra cung cấp nước nóng nhiệt độ bất thường (nhiệt độ nước cấp cao, hội đồng quản trị cảm biến nhiệt độ khiếm khuyết)
 • Sửa Mã lỗi E53 : Conde nhiệt độ thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi E37: hoạt động thất bại treo
 • Sửa Mã lỗi E4 : Xả thải bất thường / nóng tiếp sức bất thường
 • Sửa Mã lỗi E41 : PTC nóng bất thường
 • Sửa Mã lỗi E51 Kiểm tra cung cấp nước bất thường
 • Sửa Mã lỗi E61 : Kiểm tra motor trống bất thường hiện nay
 • Sửa Mã lỗi E62 : motor trống bất thường hiện tại
 • Sửa Mã lỗi E63 : động cơ trống bất thường hiện nay
 • Sửa Mã lỗi E64 trống cơ bất thường hiện hành
 • Sửa Mã lỗi E71: cảm biến xoay bất thường
 • Sửa Mã lỗi E72 : cảm biến xoay bất thường
 • Sửa Mã lỗi E73 : cảm biến xoay bất thường
 • Sửa Mã lỗi E74 : KIểm tra Bộ đếm từ ,cảm biến xoay bất thường
 • Sửa Mã lỗi E81: KIểm tra mạch motor trống điện áp bất thường
 • Sửa Mã lỗi E82 : điện áp mạch motor hở mạch
 • Sửa Mã lỗi E98 : Kiểm tra điện tử đơn vị 2 bất thường
 • Sửa Mã lỗi E99 : điện tử đơn vị 2 bất thường
 • Sửa Mã lỗi E991: điện tử đơn vị 2 bất thường
 • Sửa Mã lỗi E992 : điện tử đơn vị 2 bất thường
 • Sửa Mã lỗi E83 : Motor trống điện áp mạch bất thường
 • Sửa Mã lỗi E84 : motor trống điện áp mạch bất thường , kiểm tra điện áp
 • Sửa Mã lỗi E91 : Máy giặt rò rỉ nước bất thường
 • Sửa Mã lỗi E92 : Kiểm tra rò rỉ nước bất thường
 • Sửa Mã lỗi E93 : Lỗi cảm biến bọt làm tắc nghẽn bất thường
 • Sửa Mã lỗi E94 : cảm biến bọt bất thường
 • Sửa Mã lỗi E95 : KIểm tra mực nước cảm biến bất thường
 • Sửa Mã lỗi E96 : Kiểm tra điện tử đơn vị 2 bất thường
 • Sửa Mã lỗi EA Toshiba nội địa : cung cấp năng lượng điện áp bất thường
 • Sửa Mã lỗi Eb1 xả van điều tiết mở bất thường
 • Sửa Mã lỗi Eb2 van điều tiết xả đóng lại một cách bất thường
 • Sửa Mã lỗi Ec11 bất thường (mặt trước)
 • Sửa Mã lỗi Ec12 rung cảm biến bất thường (phía sau)
 • Sửa Mã lỗi ED1 không thể thoát bất thường van / khóa trống
 • Sửa Mã lỗi ED2 trống mở khóa bất thường
 • Sửa Mã lỗi EE1 điện tử đơn vị lắp ráp 2 (lỗi giao tiếp máy tính siêu nhỏ) bất thường
 • Sửa Mã lỗi EE2 đơn vị điện tử 2 lắp ráp bất thường (EEPROM)
 • Sửa Mã lỗi Mã lỗi EE3 – máy vi tính lỗi giao tiếp
 • Sửa Mã lỗi EF động cơ quạt bất thường
 • Sửa Mã lỗi EF1 : KiỂM tra sấy EF1 động cơ quạt bất thường
 • Sửa Mã lỗi EF2 : Làm mát động cơ quạt EF2 bất thường
 • Sửa Mã lỗi EF3 ngăn quạt hơi nước ngưng tụ 1 bất thường
 • Sửa Mã lỗi EF4 ngăn fan ngưng tụ 2 bất thường
 • Sửa Mã lỗi EF5 dòng chảy xuyên fan bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH1 : Xả EH1 thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH2 nước làm mát ổ cắm thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH3 nước làm mát đầu vào thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH4 :Nhiệt độ bể cá EH4 nhiệt độ / sấy nóng cao thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH5 : Nhiệt độ nước EH5 nhiệt độ thấp bất thường / nóng hiện bất thường / nhiệt độ không tăng / PTC nóng ngắt kết nối
 • Sửa Mã lỗi EH6 sau khi sấy khô làm mát bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH7 làm mát nhiệt độ ra nước bất thường (nhiệt điện trở chèn bất thường, cung cấp nước nóng cung cấp nước)
 • Sửa Mã lỗi EH8 thermistor phát hiện nhiệt độ bất thường cho các máy sấy khô
 • Sửa Mã lỗi EH9 nóng outlet thermistor ra
 • Sửa Mã lỗi EP bơm bất thường
 • Sửa Mã lỗi EP1 bơm nước tắm bất thường
 • Sửa Mã lỗi EP2 bơm tuần hoàn bất thường. Nước rửa không được lưu thông
 • Sửa Mã lỗi EP3 bơm cống bất thường / ráo mực nước cảm biến nhiệt điện trở bất thường
 • Sửa Mã lỗi EU : Khi EU rửa ấm, bong bóng đã được phát hiện trong quá trình sưởi ấm
 • Sửa Mã lỗi EU11 mạch nén hiện bất thường
 • Sửa Mã lỗi EU12 mạch nén hiện bất thường
 • Sửa Mã lỗi EU31 máy nén bắt đầu-up bất thường
 • Sửa Mã lỗi Mã lỗi EU4 : Máy nén EU4 giai đoạn mở bất thường
 • Sửa Mã lỗi EU5 máy nén hiện tại bù đắp bất thường
 • Sửa Mã lỗi EU6 Comp trường hợp nhiệt độ cao bất thường
 • Sửa Mã lỗi EU79 máy nén ngắt kết nối bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH11 : Trống EH11 lối thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH12 : Trống EH12 thoát thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH14 nhiệt độ không khí bên ngoài thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH21 xả thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH22 tụ thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH23 thiết bị bay hơi đầu vào thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH24 : Thiết bị bay hơi EH24 outlet thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH31 cống cấp nước thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EH32 mực nước cống thermistor bất thường
 • Sửa Mã lỗi EJ21 nhiệt độ xả bất thường
 • Sửa Mã lỗi EJ23 nhiệt độ bay hơi bất thường
 • Sửa Mã lỗi EJ31 Inuihiya chuyển đổi bất thường
 • Sửa Mã lỗi EJ32 looper không khí lạnh mở cửa và đóng cửa bất thường
 • Sửa Mã lỗi EL motor trống rò rỉ bất thường / phát hiện rò rỉ

3. QUY TÌNH SỬA MÁY GIẶT NỘI ĐỊA TẠI NHÀ TP HCM.

- Tiếp nhận thông tin từ khách hàng.

- Báo giá trước, báo giá nằm trong khoảng xử lý lỗi từ thông tin khách hàng thông báo.

- Đến tận nhà kiểm tra - xử lý lỗi.

- Bảo hành theo yêu cầu của quý khách.

4. Phướng châm sửa chửa của chúng tôi:

- Sửa được mới nhận tiền. 

- Sửa đúng kỹ thuật - không chế cháo, không bày vẽ các kiểu.

- Tư vấn cho khách cách dùng máy bền bỉ - Nhằm tăng thời gian sử dụng, giảm chi phí sửa chữa.

 Hỗ trợ kỹ thuật từ xa cho khách quen.

HotLine: 0906.924.161 Zalo hoặc Phone

Cảm ơn quý anh chị đã xem tin!!

Zalo
Hotline tư vấn: 0906 924 161 - 070 8888 768